FACIAL MASK ผ้าปิดจมูก

รหัส FM001 : ผ้าปิดจมูก มัสลินกันน้ำ ตัดเย็บ 3 ชั้น รูปทรง 3D มีลวดปรับที่จมูก พร้อมตัวปรับสายซิลิโคน
รหัส FM002 : ผ้าปิดจมูก มัสลินกันน้ำ ตัดเย็บ 3 ชั้น รูปทรง 3D มีลวดปรับที่จมูก พร้อมสายคล้องคอและสต๊อปเปอร์ ABS
รหัส FM003 : ผ้าปิดจมูก ไมโครไฟเบอร์แบบไม่ยืด ตัดเย็บ 3 ชั้น รูปทรง 3D มีลวดปรับที่จมูก พร้อมตัวปรับสายซิลิโคน
รหัส FM004 : ผ้าปิดจมูก ไมโครไฟเบอร์แบบไม่ยืด ตัดเย็บ 3 ชั้น รูปทรง 3D มีลวดปรับที่จมูก พร้อมสายคล้องคอและสต๊อปเปอร์ ABS
รหัส FM005 : งานสต๊อก ราคาพิเศษ
รหัส FM006 : สายคล้องกระดุมแป๊ก

ตัวอย่างงานสกรีน